de Rode Muur

Plakplek voor lovende, kritische en leerzame boekbesprekingen

Disclaimer

Deze website geeft persoonlijke visies en meningen weer. De informatie op deze website is dan ook vrijblijvend van aard. U kunt geen rechten ontlenen aan gegevens en/of informatie op deze website. Wijzigingen en aanvullingen kunnen zonder voorafgaande aankondiging worden aangebracht. Voor vragen over deze bepalingen en/of toestemming voor het overnemen en/of vermenigvuldigen van (gedeelten van) de inhoud van deze website kunt u contact opnemen met info@rodemuur.nl.

Reacties
De inhoud van reacties op informatie op deze website, zijn geheel en al ter verantwoording van de auteurs van die reacties. Een geplaatste reactie betekent zeker niet dat wij achter de inhoud staan. Als wij dat nodig vinden, kunnen we reacties wijzigen of verwijderen. Dit zonder bericht aan of toestemming van de auteur.

Links
De inhoud van andere websites die u door middel van links en advertenties op deze website kunt bezoeken, zijn geheel en al ter verantwoording van de maker(s) van die websites.

Website bezoek
We houden informatie over uw bezoek aan deze website bij.  Ook onze adverteerders kunnen informatie over uw bezoek bijhouden. Daarmee gaat u akkoord als u deze website bezoekt. Wij gebruiken e-mailadressen nooit voor spam. We geven e-mailadressen ook niet aan derden.

Auteursrechten
Het is niet onze bedoeling om enig auteursrechtelijk beschermd materiaal te gebruiken voor publicatie. Denkt u als copyrighthouder toch dat wij, ondanks onze oprechte bedoelingen, uw belangen hebben geschaad? Meld u dan via info@rodemuur.nl. Is uw bezwaar redelijk? Dan verwijderen wij het desbetreffende materiaal.

Creative Commons-Licentie
De teksten op de Rode Muur van Pascal Klaassen zijn in licentie gegeven volgens een Creative Commons Naamsvermelding-NietCommercieel-GeenAfgeleideWerken 4.0 Internationaal-licentie.

Inhoud disclaimer
Deze disclaimer telt ook als er spellingsfouten en/of fouten in de grammatica in staan.
Is de tekst in deze disclaimer op meerdere manieren te interpreteren? Dan is de interpretatie die als doel heeft om ons te vrijwaren van welke rechtsvervolging de enige juiste.
Aan deze disclaimer kunnen door derden geen rechten worden ontleend.
Wij behouden ten alle tijden het recht deze disclaimer te wijzigen naar eigen inzicht.
Eventuele wijzigingen zullen op deze pagina worden gepubliceerd en zijn met onmiddellijke ingang en terugwerkend van kracht.
Deze disclaimer is onderworpen aan de wetten van Nederland.
Geen andere wetten, voorschriften, geloofsovertuigingen of andere zienswijzen mogen aan deze disclaimer worden toegeschreven.